Nezaradené

Firemné financovanie a poistenie

Ako súvisia firemné a súkromné financie podnikateľa? Vie podnikateľ reálne ovplyvniť náklady spojené s financovaním a poistením majetku? Ako dosiahnuť vymožiteľnosť práva pri likvidácii poistných udalostí? Ak vás odpovede na tieto otázky zaujímajú, pozrime sa spoločne na túto tematiku z blízka. Firemné a osobné financie veľmi úzko súvisia. Ak sa …

Firemné financovanie a poistenie Čítajte viac »

Kde hľadať motiváciu?

Líder je ten, ktorý by mal vždy ísť vzorom a viesť svoj tím na ceste za spoločným cieľom. Líder má pomáhať svojmu tímu prekonať všetky prekážky, ktoré sa objavia na ich spoločnej ceste. Líder musí byť silný… ale kde má neustále čerpať silu? CIEĽ Od lídra sa očakáva, že bude vedieť …

Kde hľadať motiváciu? Čítajte viac »

Ako sa neupracovať k smrti

Ako získať dostatok času na potrebné veci? Ako zistiť, čo skutočne je potrebné teraz urobiť na dosiahnutie úspechu? V čom sa líši pracovitosť a produktívnosť? Asi sa viacerí zhodneme na tom, že v súčasnosti manažérom najviac chýba čas. Deň má 24 hodín a ak chceme mať aspoň ako taký life …

Ako sa neupracovať k smrti Čítajte viac »