Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Ako sa postaviť strachu a vyjsť z neho silnejší

V týchto dňoch čelíme tomu, o čom sa nám ani vo sne nesnívalo. Mnohí dlho odolávali mediálnemu pretlaku negatívnych informácií, viacerí cítia strach už dlhší čas. A strach je paralyzujúci. Ako teda najlepšie vyviaznuť z tejto situácie a využiť to, ako sa dá najlepšie?

STRACH

Strach je veľmi nízka emócia a zastavuje, v bežnom živote veľmi produktívnych, ľudí. Strach je paralyzujúci a preto je potrebné sa mu postaviť. Vybrala som si výrok Nelsona Mandelu, ktorý roky prežil bez reálnych vyhliadok na zlepšenie stavu jeho prípadu a možnosti domôcť sa nielen svojich, ale aj práv všetkých súkmeňovcov a predsa nepodľahol strachu. Musím s ním úplne súhlasiť, že ODVÁŽNY ČLOVEK NIE JE TAKÝ, KTORÝ NEPOCIŤUJE STRACH, ALE TAKÝ, KTORÝ HO PORAZÍ.

Je naozaj ťažké začať premýšľať a hľadať alternatívu ako premôcť strach. Je omnoho ľahšie sedieť doma pri telke, pozerať na postupujúcu hrôzu a čakať, čo nastane v najbližšie dni ako sa zdvihnúť a začať premýšľať, ako môžeme danú situáciu využiť vo svoj prospech čo najviac.

Nemyslím tým, že máte zarábať na strachu ostatných a zneužívať ich neschopnosť zvládať situáciu, bohužiaľ aj také hyeny sú medzi nami. Myslím tým to, že ak nemôžete robiť to, čo ste zvyknutý je čas robiť to, na čo čas nikdy nie je. Prečo by ste mali niečo robiť? Lebo produkcia a zvládanie malých, či väčších prekážok, výrazne zvyšuje sebavedomie a emóciu a človek dostáva pocit, že začína situáciu ovládať. Preto je potrebné začať PRODUKOVAŤ.

PRODUKCIA

Viacerí budú namietať, že sa momentálne nedá nič moc robiť, lebo veľa firiem je zatvorených, na úradoch je skrátená otváracia doba pre verejnosť, klienti rušia stretnutia. Som preto rada, že viacerí moji klienti a kolegovia sú náchylní vymýšľať, čo by sa dalo robiť. Mnohí poznáte ten stav, kedy v rámci pracovného roka nemáte čas na žiadne strategické úlohy, ktoré viete, že by ste mali spraviť, ale nikdy sa na ne neviete nájsť čas. A teraz ho zrazu máme za nošu, lebo počas týchto dvoch týždňov sa dá stihnúť naozaj kopec vecí, ktoré sú pre firmu nesmierne potrebné a pritom na ne nezostáva, popri bežnej operatíve, mnoho času. 

STRATEGICKÉ ÚLOHY

Mnohí ľudia majú rôzne predstavy, čo je a čo nie je strategická úloha. Za mňa sú to úlohy, ktoré sú pri budovaní firmy veľmi DÔLEŽITÉ ale nie sú urgentné. V plánovaní 4 kvadrantov od Covey-ho ho označujeme ako II. kvadrant.

A čo sem teda patrí? Ide o všetky úlohy, ktoré vás netlačia a viete si ich NAPLÁNOVAŤ. Teda ste príčinou toho, čo robíte a nestávate sa efektom, čo sa vám deje tak, ako v prípade operatívy, ktorá je predstaviteľom I. kvadrantu, ovláda vás a berie vám mnoho energie a pritom nezaručuje rozvoj a rast firmy.

Medzi najdôležitejšie strategické úlohy treba zaradiť všetko to, čo prispeje k rastu a rozvoju, čiže budovaniu, vášho podnikania. Ak sa chceme niekam dostať, musíme mať CIEĽ kam sa chceme dostať a poznať ÚČEL prečo sa tam chcem dostať. To nám pomôže zostaviť si PLÁN toho, čo chceme, nielen počas týchto dní, zvládnuť. Dobrý plán je ako cesta výletu, kde celkový cieľ rozdelíme na jednotlivé úseky a dáme si časový rozvrh, kedy ktorý úsek musíme zvládnuť tak, aby sme konečný cieľ stihli v danom časovom limite.

Ak máme dobrý plán je potrebné veci ZORGANIZOVAŤ tak, aby sme plán vedeli naplniť. Je dobré, ak poznáme jednotlivé procesy vo firme a rozumieme tomu, ako a prečo prispievajú k produkcii a úspechu firmy.

Medzi najdôležitejšie procesy, ktoré pomáhajú budovať firmu sú:

I. Správne riadenie a manažovanie procesov firmy a meranie ich výkonnosti a efektivity

II. Budovanie a rozvoj tímu a personálu, spisovanie manuálov, smerníc a postupov na zaistenie zvyšovania vzdelávania zamestnancov a zaistenie jeho následnej kontroly

III. Marketing, ktorý vytvára dopyt po produkcii firmy

IV. Predaj a budovanie vzťahov so zákazníkmi a zaistenie návratu stratených klientov

V. Riadenie firemných financií, firemné plánovanie a jeho kontroling, vytváranie finančných rezerv

VI. Realizácia a dodávka produktu firmy, čiže jeho samotná tvorba od jeho naplánovania, prípravy realizácie, samotnú realizáciu až po popredajný servis pre zákazníkov

VII. Kontrola a zvyšovanie kvality fungovania procesov firmy a hľadanie nových možností

VIII. Na základe referencií a propagácie dobrých výsledkov firmy získanie nových zákazníkov, ktorí sa po skúške vašich produktov a služieb stanú vaši stáli klienti.

Všetky tieto procesy sú pre rast firmy nesmierne dôležité a na mnohé sa často zabúda. Mnohí sa veľmi často venujete získavaniu obchodu, hľadaniu nových klientov a dodávaniu produkcie vašim klientom, čo sú body IV,. VI. a VIII. Ostatné procesy ale ostávajú v úzadí a to celé nesmierne spomaľuje firmu a znižuje efektivitu podobne, ako keď z ôsmych turbín na vodnom diele fungujú reálne len tri a ostatné nie sú v dobrom technickom stave. Výkon takejto vodnej elektrárne je reálne 3/8 z toho, čo by mohla dosiahnuť, ak by jej fungovalo všetkých 8 turbín.

A vo firme je to obdobné – nakoľko zanedbávané procesy nefungujú dobre, tím sa opakovane vracia k tým istým veciam, nefunguje komunikácia, opakovanie dochádza k chybám a následným reklamáciám, personál a klient je nespokojný a odchádza na lepšie…

Teraz je ten ideálny čas sa na tieto procesy pozrieť a zamyslieť sa, ktoré z nich dlhodobo zanedbávate a na čo sa v tomto čase viete bližšie pozrieť. A ak by ste s niečím chceli pomôcť, alebo sa len chceli o nejakej oblasti alebo problematike porozprávať, ozvite sa mi na mail sona.sopoci@affida.sk a môžeme si dohodnúť bezplatnú SKYPE konzultáciu, ktorá vám pomôže sa nakopnúť, začať veci riešiť a nastaviť veci vo firme tak, aby sme spoločne vedeli zameškaný čas počas karantény využiť a hospodárske výsledky do konca roka dobehnúť.

Produkcia je totiž jediné, čo dokáže poraziť negatívne emócie a pozdvihnúť ducha. Premyslite si ako užitočne využiť tento čas v nedobrovoľnej karanténe na to, na čo si nikdy v zhone neviete nájsť čas…. ako napríklad ja, ktorá som napísanie nového článku „úspešne“ odkladala 2 mesiace.