Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Kde hľadať motiváciu?

Líder je ten, ktorý by mal vždy ísť vzorom a viesť svoj tím na ceste za spoločným cieľom. Líder má pomáhať svojmu tímu prekonať všetky prekážky, ktoré sa objavia na ich spoločnej ceste. Líder musí byť silný… ale kde má neustále čerpať silu?

CIEĽ

Od lídra sa očakáva, že bude vedieť stanoviť cieľ nielen svojmu tímu, ale aj každému jednému členovi jeho personálu. Stanoviť cieľ nebýva veľkým problémom, majitelia firiem zväčša každý rok stanovujú ciele na dané obdobie a líder ich musí „rozpustiť“ medzi svojich ľudí.

Samozrejmosťou už býva použitie tzv. SMART cieľov, čiže cieľov, ktoré sú presne definované, merateľné, akceptovateľné, reálne a termínovo ohraničené. Lebo čím presnejšie a podrobnejšie je cieľ definovaný, tým je ľahšie pokrok merať a sledovať a čím častejšie je pokrok v dosahovaní cieľov kontrolovaný, tým je väčšia šanca jeho úspešného dosiahnutia.

Práve chýbajúca kontrola je najčastejšou príčinou zlyhaných projektov a zdrojom neproduktívnych členov tímu. Lebo povedzme si úprimne, že nie každý člen tímu je vnútorne natoľko motivovaný, aby vydržal ostať produktívnym aj pri minimálnej miere kontroly. Z dlhodobých štatistík vyplýva, že len okolo 40% zamestnancov netreba kontrolovať, lebo majú vysoké vnútorné nasadenie a urobia všetko, aby pomohli tímu.

Máloktorý líder si uvedomuje, že práve úspešný tím je skutočným produktom lídra, a preto stanovenie zrozumiteľného cieľa a kontrola členov tímu je najdôležitejšia úloha lídra. A práve kontrola je často jediná motivácia členov tímu, prečo danú úlohu splnia a všetci cítime, že to tak nie je optimálne. A preto je neustála kontrola a vyhodnocovanie priebežných výsledkov tak dôležitá a musí sa stať dennodennou úlohou vedúceho pracovníka.

ÚČEL

Mnoho ľudí má zmätok v tom, v čom je rozdiel medzi cieľom a účelom. Ide častokrát len o malý rozdiel, ktorý definuje to skutočné PREČO chceme niečo dosiahnuť. Napríklad firma si stanoví ako cieľ vyvinúť nový typ prístroja, ktorý pomôže zdravotníkom ľahšie a rýchlejšie indikovať nejaké ochorenie. Toto môžeme nazvať cieľom. A tým účelom je to, že tým, že zdravotníci ľahšie a rýchlejšie vedia indikovať toto ochorenie sa rapídne zvyšuje šanca na uzdravenie pacienta. Čiže, ak zamestnanci vedia, prečo je dôležité daný prístroj rýchlo vyvinúť – záchrana ľudského zdravia a života, je veľká šanca, že ak sa s takýmto účelom členovia tímu stotožnia, poženie ich táto sila vpred.

Áno, práve účel, to PREČO, je sila, ktorú má tím na to, aby ľahšie prekonával prekážky. Preto je nevyhnutné, aby každý poznal účel jeho pozície v tíme, aby presne porozumel prečo je v tíme tam kde je, prečo je jeho úloha pre tím rozhodujúca a ako vie tímu pomôcť dosiahnuť cieľ. Lebo nič nie je deprimujúcejšieho ako to, ak niekto nepozná svoju cenu, ak nemá pocit, že je pre tím užitočný a potrebný a získa pocit nedôležitosti. Preto je dôležité pravidelne opakovať, za akým účelom vznikla skupina, ako dôležité je to ktoré miesto v nej a ako prispieva k celkovému výsledku skupiny.

Ten účel musí ale ísť zhora, od „hlavy“ skupiny. A v tom býva často problém. Ak sa spýtate mladého podnikateľa, prečo začal podnikať, väčšinou vám kvetnato vylíči jeho dôvody a pohnútky a mnohokrát sú tieto dôvody veľmi hodnotné. Ak sa ale opýtate podnikateľa po 20 rokoch fungovania firmy prečo podniká, často je tak zaskočený touto otázkou, že nevie rýchlo odpovedať a loví dlho v pamäti jeho pôvodné PREČO, keď začínal. A to môže byť zdroj toho, prečo sa firme nie optimálne darí a z vonku sa to javí tak, že si každý člen tímu robí, čo uzná za najvhodnejšie.

Neexistuje ideálnejší čas na opakovanie účelu existencie firmy ako je TERAZ. A je úplne jedno, KEDY budete tento článok čítať. TERAZ je tá najvhodnejšia chvíľa, lebo nič nestmelí kolektív tak ako spoločný cieľ a účel, preto je potrebné si obnoviť svoje účely a rozpamätať sa prečo sme začali tú prácu, toto podnikanie, tento projekt. Čo bolo tou hybnou silou, ktorá nám nedovolila ísť skoro do postele a nútila nás dorobiť ďalší míľnik a etapu.

Ak majiteľ pozná a navonok často komunikuje účel vzniku jeho firmy – jej poslanie, tak je šanca, že do firmy prídu pracovať práve tí ľudia, ktorí sa vedia s týmto poslaním stotožniť. A tak vytvoria spoločne tím, ktorý pracuje na spoločných hodnotách a tým, že presne poznajú svoje ciele a účely, tak ich aj dosahujú.

Presná znalosť účelu je nevyhnutná aj pri zadávaní jednotlivých úloh. Mnoho podriadených odsúva splnenie úloh len z dôvodu, že nepoznajú úplný dôvod PREČO je splnenie úlohy potrebné a aký prínos jej splnenie bude mať na celý tím a dosiahnutie jeho cieľa. Preto je vždy potrebné komunikovať členom tímu nielen ich ciele a úlohy s tým spojené, ale aj účel, prečo je to všetko potrebné zrealizovať. Týmto pochopením sa znásobí šanca, že úloha bude splnená včas a úplne.

MOTIVÁCIA

Mnoho sa píše o tom, ako získať motiváciu. Už dlho sa vie, že vonkajšia motivácia je ako smrad – veľmi rýchlo vyprchá a preto je nesmierne dôležité si vždy hľadať do svojho tímu vnútorne motivovaných ľudí: Prečo chce uchádzač robiť práve túto prácu? Prečo chce robiť práve pre vašu firmu? Prečo študoval to, čo študoval? – sú klasické otázky, z odpovede ktorých viete vytušiť vnútornú motiváciu uchádzača.

Na to ale, aby ste našli toho správne namotivovaného človeka do tímu je nesmierne dôležité, aby ste poznali svoju vnútornú motiváciu. Ak ju naozaj poznáte a vedome si ju pestujete a polievate, aby nezvädla, je šanca, že podľa príslovia „Vrana k vrane sadá…“ objavíte medzi uchádzačmi toho, kto bude novým motivovaným členom tímu.

V rámci života sa ľudia, aj s ohľadom na ich bezprostredné okolie, menia a preto by si mal líder pravidelne overiť, či sa motivácie jeho podriadených medzičasom nezmenili a či sa nestávajú príťažou tímu, napríklad v rámci pravidelného hodnotiaceho pohovoru. Je mnoho otázok, ktoré sa pýtame na prijímacom pohovore pre zistenie vnútornej motivácie adepta, ktoré sú veľmi podobné otázkam na hodnotiacom pohovore, lebo zisťujeme momentálnu situáciu člena tímu a jeho motiváciu budovať spoločný cieľ našej skupiny. Tieto zistenia vieme potom dobre využiť pri podpore vnútornej motivácie zamestnanca a jeho znovu naštartovanie.

AKO SA NAŠTARTOVAŤ?

Ak ste v situácii, kedy musíte inšpirovať a motivovať tím potrebujete, aby ste vy sami boli vysoko motivovaný, inak tím odhalí, že je motivácia iba hraná a bude túto hru hrať tiež. A kto bude motivovať vás lepšie ako vy sám? Oprášte svoje pôvodné účely a predsavzatia, ktoré ste mali, keď ste začínali a budovali ste tím. Čo vás vtedy hnalo dopredu? Čo bolo to, čo ste cítili, keď ste prekonávali prekážky? A na druhú stranu čo sa stane, ak zvládnete túto situáciu? Aké to bude, ak sa vám podarí dosiahnuť cieľ, ktorý ste si stanovili? Skúste sa vžiť do toho momentu víťazstva a predstavte si aké to bude. Walt Disney kedysi povedal, že čím farebnejšie dokážete o cieli snívať, tým je väčšia šanca, že tento cieľ dosiahnete. A to je VAŠA NABÍJAČKA ENERGIE.

Nájdite si čas na oprášenie pocitov z vašich začiatkov, predstavte si, čo chcete dosiahnuť, prečo to chcete dosiahnuť, čiže aké sú tam pohnútky a snívajte o tom aké to tam bude. Mojej, vtedy 19 ročnej, dcére sa splnil sen a dostala sa na stáž do CERNu. A po jej absolvovaní sa mi zverila, aká je z toho, že dosiahla svoj životný cieľ, smutná a sklamaná, lebo prišla o svoj cieľ sa zlepšovať a študovať ďalej. A tak som jej dala jednoduchú radu – stanov si nový, omnoho vyšší cieľ, ktorý bude mať krásny účel a choď za ním. A to je naša celoživotná úloha lídrov – DÁVAŤ SI VYSOKÉ CIELE a dosahovať ich opakovaním a obnovovaním našich účelov a pohnútok.

Vážení kolegovia, priatelia a sympatizanti, prajem vám všetkým, nech načerpáte svoju motiváciu ísť v šľapajach tím-lídra ďalej a pomáhať tak členom vášho tímu na ceste za spoločným cieľom. A ak sa vám do cesty postavia bariéry, vysoký účel a motivácia vám pomôžu ich spoločne prekonať. A ak by ste mali nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte, preberieme ich spolu na bezplatnej online konzultácii. Držím nám všetkým palce, aby sme prežili tento finančný rok bez veľkej ujmy a vyšli sme z tejto situácie zrelší, silnejší a akcieschopnejší.