Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Zásady ochrany osobných údajov

Vážení klienti,

v tomto dokumente by sme Vám radi poskytli podrobné informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Affida, s.r.o., so sídlom Mrázova 165, 831 06 Bratislava za účelom marketingových, propagačných a obchodných aktivít.

Pokiaľ ste našim zákazníkom, účastníkom našich seminárov, návštevníkom nášho webu, alebo našich profilov na sociálnych sieťach, či odberateľom informácií, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Spoločnosť Affida, s.r.o. je správcom osobných údajov. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a máte kedykoľvek právo požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz.

Vaše osobné údaje spracovávame pomocou technických a organizačných opatrení a nemá k nim prístup žiadna neoprávnená osoba a bez Vášho súhlasu ich nepredávame k dispozícii tretej strane pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Pre marketingové, propagačné a obchodné účely spracovávame tieto osobné údaje:

  1. Základné identifikačné údaje ako meno, priezvisko, IČO, DIČ, ktoré pochádzajú z verejne dostupných zdrojov, alebo boli osobne poskytnuté zamestnancom spoločnosti prostredníctvom osobného stretnutia alebo telefonickej, či mailovej komunikácie.
  2. Kontaktné údaje ako mailová adresa, telefónne číslo
  3. História vzájomnej komunikácie je uchovaná a zabezpečená prostredníctvom CRM spoločnosti RAYNET s.r.o., Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČO: 26843820, DIČ: CZ26843820
  4. Podklady a výstupy požadované zákazníkmi sú uchované a zabezpečené heslom

Tieto osobné údaje spracovávame buď v elektronickej alebo papierovej forme s náležitým zabezpečením proti zneužitiu.

Vaše údaje spracovávame za účelom poskytnutia najlepších možných služieb za účelom spokojnosti zákazníkov. Preto vytvárame propagačné, marketingové a obchodné správy, prieskumy, hodnotenie spokojnosti zákazníkov a referenčné správy za účelom získania hodnotenia kvality našich služieb.

Máte právo sa v našej spoločnosti informovať aké Vaše osobné údaje spracovávame a akým spôsobom, kto k nim má v spoločnosti prístup, zdroj týchto kontaktov a získať zdroj a kópiu týchto údajov.

Kedykoľvek máte právo upraviť tieto údaje a naša spoločnosť sa zaväzuje ich do 5 pracovných dní od požiadavky aktualizovať.

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore so zákonom obráťte sa na nás na adrese info@affida.sk a my sa postaráme o nápravu takéhoto stavu.

Vaše údaje budeme starostlivo spracovávať až do zaslania Vašej požiadavky o ich výmaz, kde sa zaväzujeme výmaz všetkých Vašich údajov spracovať najneskôr do 5 pracovných dní, pokiaľ to nie je v rozpore s právom SR.

V prípade, ak si neprajete, aby naša spoločnosť spracovávala Vaše osobné údaje, môžete požiadať o zrušenie súhlasu s ich spracovaním zaslaním nasledovných údajov:

  • Kto o odvolanie alebo výmaz údajov žiada ( meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia)
  • Presnú požiadavku na zmenu spracovania vašich osobných údajov
  • Žiadosť musí obsahovať vlastnoručný podpis.

Takúto žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu sídla spoločnosti.

Táto smernica nadobúda platnosť 25.5.2018