• Ako súvisia firemné a súkromné financie podnikateľa? Vie podnikateľ reálne ovplyvniť náklady spojené s financovaním a poistením majetku? Ako dosiahnuť vymožiteľnosť práva pri likvidácii poistných udalostí? Ak vás odpovede na tieto otázky zaujímajú, pozrime sa spoločne na túto tematiku z blízka. Firemné a osobné financie veľmi úzko súvisia. Ak sa
  • Doba nie je ani zlá, ani dobrá. To, aká doba je, tie prívlastky a hodnotenia, jej dávame my, ľudia. A len od nás samotných závisí, aká bude a či sa budeme vedieť novej dobe prispôsobiť spolu so svojím podnikaním a teda aj, či naše podnikanie prežije. ROZHODNUTIE Je tu nová
  • Líder je ten, ktorý by mal vždy ísť vzorom a viesť svoj tím na ceste za spoločným cieľom. Líder má pomáhať svojmu tímu prekonať všetky prekážky, ktoré sa objavia na ich spoločnej ceste. Líder musí byť silný… ale kde má neustále čerpať silu? CIEĽ Od lídra sa očakáva, že bude vedieť
  • V týchto dňoch čelíme tomu, o čom sa nám ani vo sne nesnívalo. Mnohí dlho odolávali mediálnemu pretlaku negatívnych informácií, viacerí cítia strach už dlhší čas. A strach je paralyzujúci. Ako teda najlepšie vyviaznuť z tejto situácie a využiť to, ako sa dá najlepšie? STRACH Strach je veľmi nízka emócia
  • Ako získať dostatok času na potrebné veci? Ako zistiť, čo skutočne je potrebné teraz urobiť na dosiahnutie úspechu? V čom sa líši pracovitosť a produktívnosť? Asi sa viacerí zhodneme na tom, že v súčasnosti manažérom najviac chýba čas. Deň má 24 hodín a ak chceme mať aspoň ako taký life
  • Veľa slov, ktoré sú podobné a pritom odlišné. Ako sa v tom, kto je kým, vyznať? Ako zistiť, koho vlastne pri svojom pokroku v biznise potrebujem? Tak si to vezmime pekne po poriadku. V mojej práci neustále riešime, aký je správny názov pre moju pozíciu a moje poslanie – lebo