Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Kouč-mentor-poradca-konzultant

Veľa slov, ktoré sú podobné a pritom odlišné. Ako sa v tom, kto je kým, vyznať? Ako zistiť, koho vlastne pri svojom pokroku v biznise potrebujem?

Tak si to vezmime pekne po poriadku. V mojej práci neustále riešime, aký je správny názov pre moju pozíciu a moje poslanie – lebo ja túto profesiu beriem ako poslanie. Ono občas používame slová ako sme si zvykli a častokrát sa nám pletú významy slov, ktoré vo vete použijeme a tak môže dôjsť k neporozumeniu, resp. k nedorozumeniu. Vezmime si teda na pomoc aj slovník slovenského jazyka a poďme sa pozrieť na tieto výrazy bližšie.

Kouč

V slovníku slovenského jazyka je kouč trénerom. Na stránke SAKO som našla úžasný popis, čo koučing je: Koučing je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život. Počas procesu koučovania nejde o to, aby koučovaný dostával rady, čo a ako má urobiť, či zmeniť. Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Koučovanému kladie otázky, ktoré ho „nútia“, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje jeho uvedomenie a pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Ako ja hovorím, kouč nevie a hlavne nemusí vedieť správne odpovede. Kouč len cez otázky prinúti klienta sa na veci pozrieť inak, nájsť riešenie a zvýšiť jeho vnútornú motiváciu. Výhodou je, že ak klient na riešenie príde sám, zväčša si ho aj zapamätá. Kouč dokáže prinútiť človeka vyjsť z jeho komfortnej zóny a urobiť niečo do čoho sa mu doteraz nechcelo.

Nevýhodou je, že prostredníctvom kouča je ťažké riešiť hard skills a reálne systémové problémy v rámci firmy, s ktorými si nevie klient rady. Lebo ak klient tieto informácie a skúsenosti nemá, nebude mu kouč vedieť efektívne pomôcť.

Mentor

Slovo mentor pochádza zo starého Grécka, kde Mentor (syn Alkima), bol priateľom Odysea a ten mu zveril na výchovu svojho syna Télemacha počas jeho výpravy do Tróje. Télemach si Mentora tak vážil, že aj ako dospelý chodil k nemu po radu. Je škoda, že sa v súčasnosti slovo mentor používa skôr v hanlivom význame, čo je úplným opakom toho, ako to v starom Grécku bolo.

Úlohou mentora je odovzdať svoje vedomosti ďalej a byť studnicou informácií, kam sa chodíme inšpirovať. Úloha mentora sa dosť blíži mojej pozícii vo vzťahu k mojim klientom, kedy som často učiteľom, ku ktorému si chodia moji klienti po radu.

Poradca

Poradca by mal byť múdry človek, ktorý vie poradiť, napríklad predsedovi vlády, ktorý sa poradcu pýta, čo by mal v danej oblasti urobiť, ale je celkom na danom človeku, či rady poradcu použije. Klient sa pýta na niečo zväčša úplne konkrétne a poradca navrhne riešenie danej situácie. Poradca ale necháva kompletnú zodpovednosť za rozhodnutie na klientovi.   

Častokrát sa stretávame napríklad s finančnými poradcami, ktorí vedia poradiť, ako spravovať osobné financie. Je ale úplne na klientovi, či jeho rady uposlúchne. Ak sa klient neriadi jeho radami, poradca nepreberá zodpovednosť za výsledok.

Konzultant

A sme konečne pri tom, kým asi naozaj som. Na konci každej mojej prezentácie alebo seminára je obrázok rybára, ktorý chytá ryby. Áno, produktom mojej činnosti je dať klientovi do ruky prút a naučiť ho tak chytať ryby, aby ma nepotreboval. Možno to neznie logicky, ale je to tak – prečo by predsa niekto chcel, aby ho iní nepotrebovali? Ale samozrejme, ak sa klientovi výborne darí, je to najlepšou vizitkou mojej práce.

Na to je ale potrebná určitá cesta, po ktorej spoločne s klientom ideme. Dĺžka a náročnosť tejto cesty závisí nielen od stavu firmy klienta, ale aj od ochoty klienta vystúpiť z komfortnej zóny a po mnohých rokoch podnikania začať robiť veci inak.

Mám rada Einsteinovu vetu, že „Je šialené si myslieť, že dostaneme iný výsledok, ak robíme stále to isté.“ A o tom presne moja práca je. Zanalyzovať a odstrániť korene problému, ktoré sú skryté hlboko pred zrakmi zúčastnených a oddeliť ich od symptómov, ktoré vidno na povrchu a tak nadobro vykoreniť problém v podnikaní.

Dobrý konzultant vidí korene problémov vo firme klienta a vie pomocou systémových zmien pomôcť prenastaviť fungovanie tak, aby sa tieto koreňové príčiny problému odstránili. Lebo ak ich neodstránite, problémy sa po čase objavia znovu a narastú ešte väčšie ako predošlé. Konzultant pomôže zmeniť a zefektívniť fungovanie firmy tak, aby bolo jasné, kto má čo na starosti a za čo je vo firme platený a odmeňovaný. Ale toto všetko sa nedá bez aktívneho prispenia klienta.

Čiže jednou  z mojich najdôležitejších úloh je nielen naučiť klienta jednoduchšie a efektívnejšie podnikať, ale najmä dostať firmu pod kontrolu, čím úmerne klesá stres majiteľa a riaditeľa, lebo čím viac o firme a jej zákonitostiach vie, tým väčšiu kontrolu nad ňou má a miera kontroly je mierou úspechu firmy.

Ako vidíte, každá profesia je o niečom trochu inom a preto je nesmierne dôležité si správne vybrať, kedy potrebujem akého pomocníka vo svojom, nielen profesijnom, živote. A ja vám držím palce, aby ste toho svojho pomocníka našli a aj s jeho prispením boli úspešnejší. A keď si nebudete vedieť rady, ozvite sa mi. Rada pomôžem.