Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Prečo podriadení neplnia úlohy?

Aký je skutočný dôvod, prečo podriadení nesplnia zadanú úlohu? Kto je v skutočnosti zodpovedný za nesplnenie úlohy?

Nesplnená úloha je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich stresových situácií v živote manažéra. Z množstva úloh, ktoré musí denne riešiť vyberie tú, ktorú môže delegovať, zadá ju podriadenému a je spokojný, že už na ňu nemusí myslieť. Spolieha sa na to, že úloha bude včas a úplne splnená. Potom sa stane, že manažér potrebuje použiť výsledok zadanej úlohy, resp. náhodou príde na to, že úloha nebola splnená a oheň je na streche. Manažér cíti frustráciu, že nebol príkaz splnený, podriadený zase naopak nevie, prečo šéf zúri, však každému sa občas stane, že na niečo zabudne.

Ak sa vám ako manažérovi stávajú tieto udalosti často, je potrebné sa nad týmto problémom trochu zamyslieť. Málokedy sa totiž stáva, že zamestnanec nesplní úlohu z ľahostajnosti alebo úmyselne.

Najčastejším dôvodom, prečo úloha nebola splnená je to, že nebola správne odkomunikovaná. Druhá strana buď úlohu nepochopila ako takú alebo jej unikla dôležitosť úlohy vykonať ju v stanovenom termíne.

Každý zamestnanec má zverené svoje posty a z nich vyplývajúce pracovné povinnosti. Tie sú podľa neho najdôležitejšie. Preto, ak dôsledne nevysvetlíte, prečo je úloha dôležitá a ako vplýva na celkový výsledok, podriadenému sa jeho úlohy zdajú omnoho dôležitejšie a na vašu úlohu mu neostane čas.

Dobré odkomunikovanie úlohy sa týka aj jej presného zadania. To, že vám zamestnanec odkýva, že zadanie pochopil a vie, čo má dokedy spraviť neznamená, že to tak v skutočnosti je. Dvoma-troma kontrolnými otázkami na konci si zistite, či podriadený naozaj vie, čo má kedy odovzdať. Odporúčam ešte zadávať úlohy aj písomne nakoľko je možné, že si podriadený pri jej čítaní uvedomí niektoré skutočnosti, ktoré predtým prehliadol. Nehovoriac, že máte takto ľahšiu kontrolu nad zadaním úlohy.

Rada na záver. Radšej zadajte dve úlohy a dosledujte si ich úplné a včasné odovzdanie namiesto zadania desiatich úloh a dostať splnené tri z nich. Treba si uvedomiť, že s každou nesplnenou a neodovzdanou úlohou klesá vaša autorita pred ostatnými podriadenými. A tá sa naspäť získava veľmi ťažko.