Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Prečo je dobrý nestranný pohľad zvonku?

Kedy je dobré zavolať pomoc do firmy? Aká je najdôležitejšia úloha externého manažéra? Čo prináša externý manažér do firmy?

Každodenný kolotoč povinností manažéra a majiteľa firmy často spôsobí, že niektoré oblasti riadenia sú dlhodobo zanedbávané. Sú to zväčša úlohy, ktoré nie sú urgentné a sú dlhodobého charakteru. Ich neriešenie môže významne ovplyvniť chod firmy. Manažment pritom, z dôvodu naliehavých operatívnych úloh, nemusí byť schopný definovať, čo je príčinou momentálnych, resp. chronických problémov firmy.

V tejto situácii je vhodné prizvať si na pomoc externého manažéra. Ten sa na firmu díva nezaujate a preto vie objektívne zhodnotiť ako zlepšiť zdravie firmy a to najmä z dlhodobého smeru. má k dispozícii skúsenosti z mnohých firiem a nie je zaťažený históriou udalostí vo firme a vybudovanými vzťahmi medzi personálom. Vie, čo sa v minulosti osvedčilo a čo naopak nie. Vie nastaviť vo firme procesy, presne rozdeliť úlohy medzi personál, nastaviť finančné plánovanie a stanoviť štatistiky tak, aby stanovené ciele boli reálne, splniteľné a kontrolovateľné. Manažment tak už ž v priebehu roku má reálnu predstavu ako sa firma vyvíja, aký bude reálny koncoročný výsledok a tým aj zvrátiť prípadný negatívny trend a zaistiť dosiahnutie stanoveného plánu.

Externý manažér vie nastaviť spravodlivé ohodnotenie jednotlivých zamestnancov, aby boli hodnotení podľa ich prínosu k celkovému výsledky firmy a nie podľa toho, koľko „pracujú“. Lebo množstvo zamestnancov naozaj do práce chodí tvrdo pracovať. Pritom nemajú presnú predstavu o žiadateľnom výsledku a ich príspevku v celom súkolesí spoločnosti.

Externého manažéra si firmy volajú aj v prípade, ak manažment chce výrazne zmeniť život vo firme, rozširovať jej pobočky alebo sortiment. Vždy je totiž ľahšie, ak sa všetko potrebné nastaví hneď na začiatku.

Ďalším nezanedbateľným prínosom externého manažéra pre firmu sú nové nápady a vylepšenia pre chod firmy. Zároveň v konečnom dôsledku to stojí spoločnosť menej ako interný manažér, nakoľko je vo firme krátkodobo a na presne vymedzený čas. Lebo jeho hlavnou úlohou je pomôcť nastaviť firmu na rast a dať manažmentu do rúk potrebné nástroje a vedomosti. Pomocou nich sa firma dokáže zlepšovať aj po jeho odchode.