Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva

Členom nášho firemného tímu je môj manžel Peter Sopóci, ktorý sa v oblasti managementu stavieb pohybuje už viac ako 15 rokov. Má za sebou návrh, projekciu a realizáciu množstva nádherných diel najmä s prírodného a umelého kameňa nielen na Slovensku.

V rámci týchto služieb je možné vyyžiť:

 • návrh a realizácie technického riešenia podľa architektonického návrhu,
 • realizácia povrchov pri rekonštrukcii historických budov,
 • technické poradenstvo v oblasti použitia správnej bezúdržbovej technológie,
 • pri presnej zámerovej činnosti – 2D aj 3D zámery,
 • kontrolné zameriavanie plôch a konštrukcií,
 • vytyčovanie výšok,
 • tvorba vizualizácií návrhov,
 • návrh dizajnových úprav – špárorezov a pod.
 • vytvorenie presnej realizačnej dokumentácie,
 • koordinácia a kontrola subdodávateľov,
 • dozorná realizačná činnosti a 
 • činnosti projekt manažéra.

Viac informácií a referencie na zrealizované diela nájdete na stránke www.povrchy.sk 

alebo na FB profile https://www.facebook.com/povrchysk/

 

Objednajte si bezplatnú hodinovú konzultáciu