Semináre

 • 12.10.2023 – Slovenská obchodná a priemyselná komora TT – Strategické a finančné plánovanie a kontroling
 • 27.9.2023 – Slovenský zväz údržby – Inžiniering z pohľadu potrieb podnikania
 • 24.9.2023 – Česká společnosť pro údržbu – Ako všetko stíhať a nezblázniť sa
 • 12.9.2023 – Slovenská obchodná a priemyselná komora TT – Tajomstvá úspešných firiem
 • 2.8.2023 Oficína academy – Ako si ceníš svoju prácu
 • 19.7.2023 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum – Reštartujte obchod a marketing
 • 16.6.2023 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Reštartujte svoj obchod a marketing
 • 30.5.2023 – Národné fórum údržby – Ako všetko stíhať a nezblázniť sa
 • 18.5.2023 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum – Ako podnikať a nezblázniť sa
 • 25.-28.4.2023 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum – AKO VYBUDOVAŤ ÚSPEŠNÚ FIRMU V KOCKE
 • 21.4.2023– Slovenská obchodná a priemyselná komora – Strategické a finančné plánovanie a kontroling
 • 20.4.2023 – Česká společnosť pro údržbu- Ako vybudovať motivovaný tím
 • 1.-3. 2023 – Technická inšpekcia SR – Obchodné a komunikačné zručnosti–6  interných dvojdňových seminárov pre všetkých zamestnancov firmy
 • 30.11.2022 – Slovenský zväz údržby – Efektívny šéf
 • 28.-30.11.2022 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum – PLÁNOVANIE, PROCESY A KONTROLING V KOCKE
 • 16.11.2022 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Ako riadiť firmu v časoch krízy
 • 15.11.2022 – Nadácia otvorenej spoločnosti – Stabilita organizácie, alebo ako na interné procesy
 • 3.11.2022 – Konferencia energetikov TUKE– Efektívny šéf
 • 15.6.2022 – Slovenský zväz údržby – Prečo zamestnanci dávajú výpoveď
 • 1.6.2022 – Národné fórum údržby – Ako naštartovať obchod… nielen v ťažkých časoch.
 • 25.5.2022 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Ako riadiť firmu v búrlivých časoch
 • 12.4.2022 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Naštartujte svoj obchodný tím
 • 23.3.2022 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Ako získať zodpovedný a motivovaný tím
 • 17.2.2022 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Ako naštartovať obchod v roku 2022
 • 2.12.2021 – Združenie podnikateliek a manažérok – Ako vychovať úspešné dieťa
 • 18.11.2021 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Ako sa pripraviť na rok 2022
 • 27.10.2021 – Národné fórum údržby – Ako využiť pracovný potenciál na 100%
 • 28.5.2021 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Strategické a finančné plánovanie a kontroling
 • 12.5.2021 – Slovenský zväz údržby – Ako zvládnuť zásadné zmeny v živote
 • 23.3.2021 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Ako spravodlivo odmeňovať zamestnancov
 • 17.3.2021 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Tvorba strategického podnikateľského plánu
 • 19.1.2021 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Ako vybudovať úspešnú firmu
 • 18.-20.11.2020 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Ako vybudovať životaschopnú a dlhodobo prosperujúcu firmu
 • 8.10.2020 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Motivácia – cesta k úspechu
 • 18.6.2020 – Slovak business agency/ Národné podnikateľské centrum- Optimalizácia firemnej štruktúry a procesov
 • 26.4.2020 – The Best Friends – Prečo sú štatistiky dôležité
 • 20.11.2019 – Slovnaft – Dni spoľahlivosti – Prečo podriadení neplnia úlohy
 • 7.11.2019 – Konferencia energetikov TUKE – Osloboďte sa od zaneprázdnenosti
 • 25.9.2019 – Slovenský zväz údržby – Ako sa neupracovať k smrti
 • 29.5.2019 – Národné fórum údržby – Prečo podriadení neplnia úlohy
 • 16.4.2019 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Stratégie úspešného obchodného tímu
 • 29.1.2019 – Slovenská obchodná a priemyselná komora – Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy