Prejavili nám dôveru

Naša spolupráca má pomerne široký záber, priniesla mi v prvom rade lepší prehľad vo financiách, v plánovaní, v nastavovaní procesov. Skvalitnila moju prácu, dodala mi podporu a poháňa ma vpred. Prináša mi aj iný pohľad na každodenné situácie a ich možné riešenia. Vniesla mi systém do jednotlivých krokov pri budovaní firmy a jej napredovaní, veľmi konkrétne a prakticky.
Soňa Lehocká
ED SLOVAKIA ALTIS GROUP, distribútor CURAPROX a Jack and Jill Kids pre SR
Naša spolupráca úplne naplnila naše očakávania. Získali sme nastavenie na zmenu nášho fungovania, praktické podklady na kontroling, sledovanie úloh, vyhodnotenie zákaziek a nový pohľad na organizačnú štruktúru. Dúfam, že po uvoľnení pandemických opatrení sa nám podarí ešte viac už na osobných stretnutiach, napríklad vytvoriť k novému systému aj nové smernice, aby sa to všetko do firmy viac zažilo.
Michal Mihalfi
konateľ ADRIAN GROUP, vykurovacie systémy pre priemyselné objekty
Naša spolupráca je bezproblémová. Ďakujeme za pomoc pri revidovaní smerníc, vylepšení kontrolingu firmy a štatistík zamestnancov.
Eva Kováčiková
CFO SKELETON a.s., realizácia monolytických železobetónových konštrukcií
Naša spolupráca naplnila naše očakávania. Naučila nás lepšie ako zostavovať finančný plán, efektívne viesť obchodné oddelenie a na aké veci sa zamerať pri jeho vedení, dávať dôraz na kontrolu či už ľudí a aj stav projektov a zmenu nastavenia kalkulácie projektov
Ladislav Úradníček
konateľ LEADER TECHNOLOGY, chemické čistenie a dekontaminácia zariadení
Naša spolupráca spočíva najmä v nastavení a ujasnenia si procesov, keďže spoločnosť prešla výraznými vnútornými zmenami, či sa jedná o rozsah poskytovaných služieb, ale aj zmena firemného a materiálového vybavenia, taktiež personálnych kapacít.
Martin Chudý
riaditeľ CHIRKOZ SK - medical clinik
Fy. Affida je výborná v tom, čomu sa venuje. Pomáha nám vidieť naše fungovanie z nadhľadu, spoznať zákonitosti biznisu. A to všetko ľudským a osobitným prístupom. Vrelo odporúčam.
Jana Kováčová
Dr. Hodinár Eurovea
Affida za Vás nebude robiť Váš biznis. Ale ak máte niekedy pocit, že nosíte vodu v koši, že Vašu firmu ťahá len malá hŕstka nadšencov a ostatní sa vezú, že vo firme komunikujete neefektívne a chyby Vás oberajú o čas a peniaze, Affida Vám pomôže definovať a nastaviť procesy. Aby ste nevymýšľali vymyslené. Doporučujem každému kto chápe, že bez vnútropodnikových noriem a smerníc to nejde ale naskakuje mu husia koža, ak má vymyslieť a napísať čo i len jedinú. Robte svoj biznis, upratujte s Affidou.
Daniel Demočko
konateľ VILLA PRO, parkovacie systémy
Vďaka našej spolupráci sa nám podarilo reštartovať neaktuálny systém kvality, ktorý už nezohľadňoval reálnu situáciu vo firme a zamestnanci ho v princípe ignorovali. Spolupráca nezahŕňala iba klasickú konzultáciu a odovzdanie hotového systému, ale najmä cenné rady, ktoré nás nakopli k ďalšej práci na rozvoji systému a najbližší rok máme čo robiť. Veľmi nám pomohli aj mnohé manažérské odporúčania a rady týkajúce sa plánovania, vedenia porád alebo personalistiky. Vysoko hodnotím najmä praktický prístup k problematike bez zbytočných teórií a omáčok.
Michal Sebíň
riaditeľ NATUR-PACK, a.s., organizácia zodpovednosti výrobcov obalov
Keď som sa po dosiahnutí veku 50 rokov rozhodla, že budem robiť to, čo chcem a nie to, čo musím a nakoľko som chcela pomáhať ľuďom, podarilo sa mi zrealizovala Sonin nápad s detským stacionárom. Tento sen je už tretí rok skutočnosťou. Sonička ma previedla celým radom krokov, od rozhodnutia - firma alebo živnosť, cez biznis plán až po získanie štátnej dotácie na podporu založenia živnosti. Jej vytrvalá pomoc mi nedovolila vzdať sa, ani keď všetko nešlo tak, ako sme naplánovali a dnes som jej za túto podporu a know-how veľmi vďačná. Poriadna dávka optimizmu a vedieť ako, mi umožnili získať slobodu a pocit užitočnosti vo svojom podnikaní zároveň.
Affida
Danka Valková
Stará mama ESERO
Pani konzultantka nám výraznou mierou pomohla usporiadať procesy v našej spoločnosti. Cítim, že vďaka nadobudnutým vedomostiam vieme podstatne efektívnejšie napĺňať pracovné ciele a spoločnosť riadime my, nie zamestnanci.
Pavol Polgár
majiteľ a riaditeľ Typografia plus, tlačiareň
Naša spolupráca s firmou Affida úplne naplnila naše očakávania. Definoval by som ju nasledovne - intenzívna, široko záberová, vychádzajúca z praxe, s chápavým prístupom, optimisticky ladená.
Martin Baláž
majiteľ a riaditeľ INTECH CONTROL, projekčná a realizačná organizácia
Vždy som sa chcel vzdelávať a prinášať do našej firmy nové postupy a trendy riadenia a tým zvýšiť úspešnosť našej firmy na trhu. Nie vždy sa mi ale darilo nové vedomosti zo seminárov aplikovať do praxe. Ty si nám dala udicu a naučila nás chytať ryby.
Marcel Kamenec
konateľ J.A.P. Slovakia, dodávateľ stavebných prvkov
Odkedy si prišla do našej firmy začal som sa na celé moje podnikanie pozerať z inej perpektívy. Vidím súvislosti a možnosti, ktoré mám a pri rozhodovaní môžem použiť nástroje, ktoré si nám dala - finančný plán, kontroling nákladov a podrobné kalkulácie projektov nám pomohli mať firmu a jej financie viac pod kontrolou.
Miloš Lipka
majiteľ a riaditeľ DIN TECHNIK, strojárska výroba
Pomáhaš mi nezabudnúť na môj cieľ. Krok po kroku zvládame zmeny v organizácii firmy a systému jej kontroly. Som rád, že sa mám v prípade otázok a pochybností na koho obrátiť.
Martin Kadleček
majiteľ a riaditeľ MDI, oficiálny partner O2
Dostal som informácie (návody) ako popísať štruktúru firmy a z toho odvodiť potrebné/možné zmeny, ako štruktúrovať mzdy, zostaviť rozpočet, motivovať zamestnancov k podávaniu návrhov na zlepšenie niektorých činností.
plachetnica
Jozef Tuchyňa
majiteľ a riaditeľ PROSPEKTA, distribúcia zdravej výživy a kozmetiky
Som rád, že si rozšírila rady našich konzultantov. Vždy sa vieme spoľahnúť, že dodáš to, čo si sľúbila a čo je pre klienta potrebné.
Michal Matúš
spolumajiteľ Business Cloud, podnikateľské centrum
Pri Tebe si človek nevydýchne... ale konečne robím tak ako mám a to čo mám. A bez stresu! Ďakujem za všetky impulzy, to je presne to čo chlapi potrebujú, mať také Rádio Impulz, ktoré ich neustále napomína, ženie, čo horí a čo treba rýchlo spraviť. Taktiež som si Ťa interne nazval, že si moja motorka, skratka ma rútiš vpred, či chcem, či nechcem a to presne potrebujem.
Ivan Ivančo
Kolotocik.sk
Soňa je profesionál, ktorý vie čo robí, vie kam smerovať ľudí, aby sa pohla produkcia. Veci začínajú fungovať.
plachetnica
Vladislav Štetina
majiteľ a riaditeľ GEOTHERM Slovakia, dodávka a montáž obnoviteľných zdrojov
Spolupráca nám pomohla uviesť do praxe zásady, ktoré sme teoreticky ovládali. Presvedčili sme sa, že fungujú. Konkrétnym výsledkom spolupráce je účinný nástroj na plánovanie a kontrolu plnenia plánu a tiež systém odmeňovania zmenený v priamej nadväznosti na štatistiky. Na každom rozhovore s pani Sopóci je bonusom ľudský rozmer a praktická rada na akýkoľvek problém.
Ľudmila Čintalanová
konateľka ALFOPA, spol. s r.o. Košice
slovnaft
ssu
seps
sba
reflow
polygraficke centrum
npc
kulla
kolotocik
kohaflex
invelt
gperformance
ginall robinson
futbalovy sen
creditcall
comtec
alfopa
afinis group
adrian group
villapro
typografiaplus
slovakia altis group
skeleton
prospekta
natur pack
jap
leader technology
chirkoz
geotherm
dr-hodinar
din-technik
businesscloud