Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva

  1. Ak realizujeme povrchové úpravy plôch a potrebujeme mať pod kontrolou všetky detaily, styky a nadväznosti ako to dosiahneme? Pre dosiahnutie tohto stavu je potrebný presný zámer priestoru do ktorého konštrukciu koncipujete a presná dokumentácia, príp. 3D model (vizualizácia).
  2. Ako zaistíme, aby bola zaistená plynulosť montáže a výroby? Vďaka presnému zámeru a na jeho základe vytvorenej realizačnej dokumentácie vieme navrhnúť presné rozmery výrobkov, a tým neprerušovať výrobu a montáž pri domeriavaní.
  3. Ako zaistíme, aby realizovaný povrch nebol po krátkom čase znehodnotený užívaním alebo poveternostnými vplyvmi? Použitie správnej technológie a kvalitnej úrovne montáže v spojení s ušľachtilými spotrebnými materiálmi zaručí požadovaný efekt.
  4. Ako správne a čo najekonomickejšie v využiť exkluzívny a drahý povrchový materiál? Presný zámer konštrukcie a na jeho základe vytvorená realizačná dokumentácia vám umožní optimalizovať rozmer výrobkov s ohľadom na výťažnosť exkluzívnej a drahej povrchovej suroviny, tým minimalizovať odrezky, čiže stratné suroviny.
  5. Ako dosiahnuť, aby sa pri realizácii dala zladiť kresba výrobkov, aby sa dosiahol dokonalý estetický dojem celej konštrukcie? Realizačná dokumentácia vytvorená na základe presného zámeru je predlohou pre vytvorenie zosaďovacieho nárezového plánu, ktorý vám umožní zladenie výrobkov s ohľadom na kresbu povrchovej suroviny v reálnej podobe konštrukcie.

Objednajte si bezplatnú hodinovú konzultáciu