Firemné konzultácie

  1. Prečo je dôležité, aby boli zodpovednosti aj v malej firme presne rozdelené? Na Slovensku veľmi veľa firiem funguje systémom "Všetci robia všetko". Bohužiaľ potom to častokrát pokračuje aj známym "nikto nerobí nič". Najmä pri úspešných akciách sa všetci tešia, ako to dobre zrealizovali, naopak pri reklamácii nenájdete nikoho zodpovedného. Firma bez presne nastaveného systému kompetencií narastie len do úrovne, ktorú zvláda jej riaditeľ/majiteľ, ktorý reálne rieši gro problémov firmu. Takýto šéf dennodenne hasí požiare, rozdáva príkazy a zažíva stres, ktorý ovplyvňuje jeho zdravie. A nádejá sa, že to raz bude lepšie. Bez postaveného firemného systému ale nebude.
  2. Ako môžem zistiť rýchlo a objektívne stav mojej firmy? Najobjektívnejším pohľadom na zdravie firmy sú štatistiky. Je potrebné porovnať stav štatistík za ostatné obdobie. Rastú? Stagnujú alebo klesajú? Každý takýto stav má iný postup krokov, ktoré je potrebné dodržiavať, aby firma prosperovala. Ak niekto vedie firmu bez štatistík je to podobné ako ísť niekam bez mapy, GPS a navigácie... Pozor ale, aby ste sa nenechali uniesť a štatistiky nepovzniesli nad produkciu - to už je byrokracia. Štatistika má byť pomocou na meranie produkcie.
  3. Dá sa vo firme zaviesť spravodlivý systém odmeňovania všetkých zamestnancov? Určite áno. A to dokonca aj pri firmách, kde je rôznorodé profesijné zastúpenie. Na to je ale dôležité presné definovanie úloh jednotlivých zamestnancov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi a plánmi spoločnosti. Stanovenie štatistík spoločnosti a následne štatistík zamestnancov, ktoré majú dosiahnuť a podľa ktorých budú hodnotení, dávajú možnosť zarobiť produktívnym zamestnancom a odhalia tých záhaľčivých. 
  4. Existuje jednoduchý postup ako zistiť, či je môj nápad na podnikanie dlhodobo životaschopný?   Áno. Ide o zámer, ktorý Vás vedie k tomu, že chcete podnikať práve v tomto segmente. Peniaze nebývajú veľkým hnacím motorom pri podnikaní. Ak je dobrý podnikateľský zámer, peniaze prídu spoločne s ním.
  5. Aké sú najčastejšie chyby pri začínajúcich spoločnostiach? Čo je dôležité podchytiť od začiatku? Málokedy začínajúci podnikateľ vie definovať ČO chce podnikaním dosiahnuť. Chýbajúci plán spôsobí, že efektivita celého snaženia je omnoho nižšia, ako keby sme si stanovili ciele a potom hľadali najrýchlejšiu cestu ako ich splniť. Je to ako s výletom - ak nevieme, kam chceme ísť, ťažko sa tam dostaneme. Preto si vždy stanovte ciele a plány ako sa k cieľom dostanete.
  6. Musí sa človek ako podnikateľ narodiť, alebo sa dá naučiť podnikať? Podnikateľom sa rodí málokto. Drvivá väčšina podnikateľov sa učila a naučila podnikať systémom pokus- omyl, nakoľko v minulosti nebolo dostatok skúsených manažérov. V súčasnosti je omnoho efektívnejšie sa učiť od skúsených kolegov, ktorí pomôžu s odporúčaním vhodnej literatúry ako aj so zavedením naučeného do praxe.

Objednajte si bezplatnú hodinovú konzultáciu