• Prečo častokrát vnikajú vo firme nedorozumenia medzi obchodom a realizáciou? Prečo rozdielne vnímajú okolie okolo seba? Sú dve hlavné skupiny ľudí, ktorých pohľad na svet je úplne odlišný. Prvú skupinu ľudí ja nazývam rojkovia. Je pravda, že ich najčastejšie nájdete v obchode. Sú to ľudia, ktorí častokrát lietajú vysoko v oblakoch a