• Neodovzdanie zadanej úlohy je jednou z najčastejšie stresujúcich situácii v živote manažéra. Častokrát šéf príde na to, že mu nebola úloha odovzdaná buď vôbec, alebo neúplne až v momente, keď jej výsledky potrebuje použiť pre svoju prácu. Ak si uvedomíme, že každou neodovzdanou úlohou klesá ťažko nadobudnutá autorita šéfa, je
  • Prečo šéf prichádza o svojich zamestnancov? Ako sa nenechať vydierať svojimi zamestnancami? Ako sa viete pripraviť a nenechať sa zaskočiť odchodom zamestnanca? Všetci manažéri, riaditelia a majitelia firiem sa podvedome boja, že prídu o kľúčových zamestnancov firmy. Povedzme si úprimne, že v tejto dobe ťahajú za kratší koniec a niektorí
  • Čo ženie niektorých ľudí vpred? Prečo niekoho nemusíte motivovať a iného nedokážete motivovať? Kde pramení sila prekonávať neustále prekážky v práci? Častokrát sa stretávam s obdivom môjho okolia ohľadom mojej vnútornej motivácie. Mnohí nevedia pochopiť, ako si viem denne dobyť batérie a začať nový projekt, novú oblasť podnikania alebo zorganizovať
  • Ako dosiahnuť, aby nás členovia tímu radi nasledovali? Prečo sú niektorí vo vedení ľudí výrazne úspešnejší? Čo robí správny líder a čoho sa vyvaruje? Dlhé roky som bola úspešným manažérom, ktorý riadil často viac ako 100 ľudí. Myslím si, že sme spoločne dosiahli mnohé úspechy a dobré výsledky, ale takto
  • Je naozaj potrebné robiť finančné plány? Ako nám plánovanie pomôže pri riadení firmy? Ako získať kontrolu nad firmou? Plánovanie, čiže tvorenie finančného plánu, tzv. budgeting, je nočnou morou mnohých podnikateľov a riaditeľov firiem. Poznám mnoho podnikateľov, ktorí podnikajú často aj viac ako 15 rokov, ale finančný plán u nich chýba. Častokrát
  • Prečo motivácia častokrát nefunguje? Dajú sa zamestnanci motivovať zvonka? Ako zaistiť motiváciu vo firme a zaistiť jej udržanie? V mojej konzultantskej praxi sa častokrát stretávam s problémom motivácie zamestnancov. Mnoho klientov sa sťažuje, že ohľadom motivácie nič z dlhodobého hľadiska nefunguje. Prečo je to tak? Treba si uvedomiť, že máme