Služby

Naše služby rozlišujeme najmä z pohľadu dĺžky fungovania podniku a jeho potrieb. Ako sa hovorí, ľahšie je vybudovať koryto rieky ako sa snažiť rozvodnenú rieku vtesnať do nového koryta. Zmeniť zaužívané pravidlá a zvyklosti v zabehnutej firme je omnoho ťažšie ako hneď na začiatku nastaviť správne všetko tak, aby sa zbytočne neplytvalo energiou, časom a peniazmi.

Začínajúce firmy

Veľa ľudí nezačne podnikať preto, lebo sa obávajú, že podnikanie je ťažké, lebo nemajú žiadne skúsenosti s rozbehom firmy, nik z rodiny alebo priateľov nepodniká, neveria si, čakajú na „správny čas“, resp. nevedia, či ich podnikateľský nápad bude „životaschopný“.

Pravdou je, že podnikanie má svoje pravidlá a zákonitosti, ktoré je dobré na začiatku vedieť, aby ste sa vyhli pádom a nenechali sa ovplyvniť žiadnymi krízami. Je super sa poučiť z chýb druhých a neopakovať to, čo sa stalo v minulosti.

Tak ako skutoční partneri sa stávame spoluzodpovednými za váš úspech a rozbeh vášho podnikania.

Vieme vám poskytnúť nasledovné služby:

  • konzultácie ohľadom problematických otázok, ktoré vás zaujímajú;
  • riešenie rozbehu firmy a definovanie potrebných krokov;
  • spracovanie strategického a finančného plánu rozbehu firmy a definovanie bodu naštartovania ziskovosti;
  • kompletné nastavenie systému fungovania firmy, na zaistenie jej dlhej životaschopnosti a prosperity.
Pomôžeme vám stať sa úspešnými podnikateľmi a podnikať bez stresu.

Existujúce firmy

Na začiatku nášho podnikania som nepredpokladala, že gro našich klientov budú „ostrieľaní“ podnikatelia, ktorí podnikajú často aj viac ako 10 rokov. A to je presne to, prečo nás oslovujú. Často pracujú veľmi tvrdo a výsledky nezodpovedajú vynaloženej námahe a vloženým zdrojom.

Nechcú už opakovať svoje chyby, hľadajú nové osvedčené postupy a chcú vidieť reálne výsledky v relatívne krátkom čase. A preto prinášame polročný program, ktorý vám firmu zaudituje, definuje slabé miesta a príležitosti podnikania, pomôže spracovať strategický a finančný plán so systémom kontroly firmy, definuje mapu procesov vo firme, ktorá je kompatibilná s ISO a pomôže vám sa vo firme rýchlo orientovať a vidieť nefunkčné procesy a v neposlednom rade nastaviť odmeňovanie podľa produkcie a nie „pracovitosti“.

A ak vám také vysoké tempo nevyhovuje je to pre vás systém pravidelných konzultácií na týždennej alebo dvojtýždennej báze a postupný prerod firmy podľa možností jej jednotlivých členov personálu a jej vedenia.

Na upevnenie zmien fungovania firmy a zmeny myslenia tímu je vhodné využiť možnosť tímových vzdelávacích aktivít a seminárov, ktoré sú prispôsobené tomu, čo sa vo firme mení a kde má tím svoje rezervy.