Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Zásady úspešnej komunikácie

Ľudia si myslia, že ak rozprávajú, tak komunikujú. Že keď nemajú problém hovoriť s ľuďmi, tak vedia komunikovať. Je to ale naozaj tak?

Komunikácia nie je len o hovorení. Je hlavne o porozumení, o počúvaní a pochopení druhej strany. Pri komunikácii je nesmierne dôležité to, aby ste druhej strane odovzdali informáciu a tá ju v nezmenenej forme prijala. Ide vlastne o výmenu myšlienok medzi dvoma ľuďmi. A toto je naozaj dôležité si uvedomiť.

Tak ako v celom živote aj tu je dôležitá rovnováha. Obe strany by mali môcť povedať druhej strane, čo majú na srdci a byť pri tom pozorne vypočuté. Inak môže vzniknúť disharmónia a neskôr odcudzenie a zlom v komunikácii.

Väčšina z nás uzná, že komunikácia je kľúčovým nástrojom úspechu. Množstvo hádok a nedorozumení pramení práve zo zlej, resp. nedostatočnej komunikácie. Pýtať sa druhej strany na niečo a dopredu si myslieť, že vieme správnu odpoveď je veľmi neprofesionálne.

Úspešní ľudia si nedomýšľajú, čo druhá strana chce povedať a veľmi pozorne počúvajú aké sú odpovede na ich otázky. Úspešní obchodníci častokrát ani netušia, prečo sú vlastne úspešní. Komunikujú s klientom úplne prirodzene a dodávajú klientom presne to, čo oni chcú. Sú úspešní, lebo riešia problémy svojich zákazníkov. A oni sú im za to vďační a častokrát sú za správne riešenie ochotní zaplatiť omnoho viac ako najnižšiu cenu na trhu.

Neúspešných obchodníkov na druhej strane častokrát počujete hovoriť, že klienti v tejto dobe sú strašní, vymýšľajú si stále nové a nové požiadavky a menia svoje rozhodnutia. Je to preto, že sa nikdy dopodrobna nedozvedeli, aké má klient skutočné potreby a čo vlastne chce. Častokrát namietajú, že obchody nejdú, lebo cena konkurencie je nižšia. Vedia predať len s najnižšou cenou, lebo nevedia zákazníkovi „predať“ skutočnú hodnotu riešenia jeho problému. A preto sú nútení dávať zľavy a bojovať s konkurenciou.

Existuje zvláštna spojitosť: Ak máte niekoho radi, prípadne ste do neho zaľúbený, ste ochotný sa s ním celé hodiny baviť a tým aj získať spoločnú realitu a získať náhľad na jeho život. Ak ale na druhej strane dôjde k vážnemu sporu, rozvodu a podobne, ľudia podvedome prestanú s druhou stranou komunikovať a nie sú ochotní sa na ničom dohodnúť, s niečím súhlasiť. Čo z tejto spojitosti vyplýva? Je to to, že akékoľvek nedorozumenie sa dá vyriešiť dobrou komunikáciou a získaním reality druhej strany. Zároveň ak niekoho dobre nepoznáte, dobrá komunikácia vám zaistí, že ho dokážete lepšie spoznať, pochopiť a získať tak na svoju stranu.

Z hore napísaného vyplýva teda najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, ak sa vám niečo nepodarilo, niečo ste nestihli odovzdať, alebo ste nemohli dodržať svoje slovo, ktoré ste dali zákazníkovi – prestanete komunikovať. Prestanete dvíhať telefóny, reakciu na rozhnevaný mail odkladáte na neskôr. A oprávnený hnev zákazníka rastie každou hodinou. Je potrebné si uvedomiť nasledovné – nie všetko sa vždy podarí presne tak ako ste zamýšľali a ako ste sa s klientom dohodli. Najdôležitejšie je ale v takejto situácii neprestať so zákazníkom komunikovať. Zavolajte mu čo najskôr, hneď ako ste zistili, že nebudete vedieť dodržať slovo. Predbehnite ho a oznámte mu, čo a prečo sa stalo. Áno, možno sa na vás zosype spŕška nepekných slov, ale keď prvý nápor hnevu odíde, tak si vás zákazník bude veľmi vážiť. Lebo ste mali guráž mu dopredu sám zavolať a priznať sa. Ale zároveň ste mu navrhli reálne riešenie tejto situácie.

Je nevyhnutné komunikovať s našimi zákazníkmi. Lebo ak nekomunikujú s nami je veľká šanca, že komunikujú s našou konkurenciou.

Ako sme už napísali, kvalitná komunikácia je hlavným nástrojom úspechu, nakoľko zaisťuje porozumenie a súhlas oboch strán. Buďte pozitívnou energiou pre vaše okolie a využite v každodennom, nielen pracovnom živote, tieto jednoduché pravidlá a nebudete môcť pred úspechom utiecť.