Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Kto býva úspešnejší – manažér alebo líder?

Ako dosiahnuť, aby nás členovia tímu radi nasledovali? Prečo sú niektorí vo vedení ľudí výrazne úspešnejší? Čo robí správny líder a čoho sa vyvaruje?

Dlhé roky som bola úspešným manažérom, ktorý riadil často viac ako 100 ľudí. Myslím si, že sme spoločne dosiahli mnohé úspechy a dobré výsledky, ale takto s odstupom času sa pozerám aj na to, či tieto úspechy boli adekvátne úsiliu, čo sme do nich vkladali… resp., či by sme vedeli dosiahnuť tieto úspechy aj inak a ľahšie.

Teraz, ako firemný mentor a konzultant, sa často stretávam s tým, že naši klienti sa boria s nevôľou svojich podriadených robiť akékoľvek zmeny a to aj v prípade, že by tieto zmeny priniesli výrazné výhody pre členov tímu. Preto sa snažia tím prehovoriť a tlačiť do zmien silou, nie vždy ale s veľkým úspechom. Prečo je to tak?

Nie každý šéf firmy si uvedomuje rozdiel medzi manažérom a lídrom. A je v tom ozaj veľký rozdiel. Môj bývalý šéf vždy tvrdil, že sa musím rozhodnúť medzi úspešným a obľúbeným šéfom. Že jedno vylučuje druhé. Teraz už viem, že on bol manažér a ja som inklinovala skôr k líderskej pozícii vo firme, ktorá mi je bližšia.

Líder nemusí byť šéfom, aby ho ľudia nasledovali. Určite poznáte deti, ktoré vymyslia báječný nápad, ktorý potom trieda, za veľkej nevôle učiteľov, zrealizuje. Ono to naozaj funguje tak, že ak chcete niečo podstatné v organizácii zmeniť, musíte na svoju stranu dostať týchto ideových vodcov skupiny. Častokrát títo ľudia vôbec nie sú v manažmente firmy a napriek tomu sú ľudia v ich okolí ochotní urobiť to, čo im títo vodcovia povedia. Častokrát ich kolegovia zmenia na danú tému názor a stotožnia sa s názorom vodcu a to bez prehovárania a presviedčania. Prečo je tomu tak?

Títo ideoví vodcovia sú vlastne prirodzení lídri, ktorým sa podarilo si mimovoľne vybudovať prirodzenú autoritu v okolitom svete. Spoločným menovateľom dobrého lídra je umenie nadchnúť okolie pre nejaký cieľ. Vedia farbisto vysvetliť účel, prečo je výhodné a výborné dosiahnuť daný cieľ a aký to bude mať úžitok pre členov skupiny. Líder je častokrát ten prvý, ktorý spraví prvý krok k cieľu – je na čele skupiny. Je vzorom pre ostatných a pomáha im prekonávať strach z neznámeho, lebo takto sa oni „len“ pripoja k ostatným v tíme a kráčajú k cieľu spoločne.

Prirodzení lídri netlačia na pílu. Vedia, že tlak vyvoláva proti reakciu a nebýva úmerný výsledku, ktorý skupina dosiahne. Preto radšej používajú hry na dosiahnutie cieľa. Ľudia sa prirodzene radi hrajú a to aj v dospelosti. Žiť život s ľahkosťou a úsmevom je efektívnejšie ako dosahovať ciele s veľkým úsilím.

Ďalším spoločným menovateľom dobrého lídra je rešpekt voči členom skupiny. Nie naučený, nie hraný, ale úplne prirodzený rešpekt voči každému jednému a s tým súvisiaci úprimný záujem o jeho osobu, jeho názory, pocity a priania. Dobrý líder musí cítiť, či sa člen skupiny v skupine cíti dobre alebo nie a reagovať na to. Člen tímu je pre lídra partnerom, čiže rovnocennou osobou. Nevyvyšuje ale ani neponižuje sa pred ním a požaduje od neho to, čo požaduje od seba samého. Líder je proste vzorom.

Pravdou je, že úspešný zamestnanec nikdy neopúšťa firmu, ale svojho šéfa. Preto je tak veľmi dôležité, aby mali riaditelia a majitelia firiem spôsob, ako komunikovať s kľúčovými zamestnancami firmy a to aj v prípade, že nie sú ich priami podriadení. My sme na tento účel mali vytvorený Dotazník spokojnosti zamestnanca, ktorý sme vyhodnocovali vždy takto na konci roku. Vzhľadom na to, že zamestnanci mali možnosť odovzdať tento dotazník aj anonymne, občas som sa dozvedela informácie, ktoré by mi zamestnanci nemali odvahu povedať otvorene. Vďaka tomu som vedela zareagovať a zvládnuť situáciu skôr ako by som stratila kľúčového pracovníka.

Vybudovanie dôvery je ďalším predpokladom dobrého lídra. Líder robí to, čo hovorí, plní to, čo sľúbil. Dobrý líder je spravodlivý a rozhoduje sa na základe merateľných parametrov a na základe nich aj členov tímu odmeňuje. Nerozhoduje sa na základe toho, kto je jeho kamarát, ale na základe toho, ako človek prispieva k výsledkom tímu. Kelvin povedal krásnu vetu – Len to, čo dokážeme merať vieme vyhodnotiť a zlepšiť. Líder oceňuje ozajstný prínos člena tímu.

Vysoká zodpovednosť je spoločným menovateľom úspešných ľudí. Vedia, že oni sú tvorcom svojho života a ak chcú niečo dosiahnuť, musia vyjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo navyše, do čoho sa druhým nechce. Aj tým sa stávajú vzorom pre svoje okolie. Rozdiel medzi lídrom a manažérom je práve v tom, že ide na čele skupiny a učí svojich kolegov dosahovať ciele. Naozaj sa musím stotožniť s vetou, že „Najdôležitejšou úlohou šéfa je mať úspešných podriadených.“ Lebo ak sú členovia tímu úspešní, aj ich šéf je úspešný.

Prajem vám všetkým úspešných podriadených, smelé plány na nasledujúci rok a ľahký krok do nového roku, ktorý sa pomaly a isto blíži.