Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Ako vybudovať životaschopnú firmu

Čo odlišuje úspešné a menej úspešné firmy? Na čo dôležité sa najčastejšie zabúda pri riadení firmy? Ako riadiť, aby firma napredovala?

Častokrát sa vo svojej konzultantskej praxi stretávam s podnikateľmi, ktorí podnikajú už dlhodobo. Dospeli ale do štádia, kedy firma prestala rásť a aj keď je vcelku úspešná, stojí ich to mnoho úsilia a výsledkom je vyčerpaný a nespokojný majiteľ. Nevie prísť na to, prečo prestalo všetko ísť hladko a prečo výsledok firmy je dosiahnutý za cenu stresu a vyhorenia manažmentu.

Po prvé je potrebné si uvedomiť, že firmu treba budovať neustále. Je to tak ako keď idete s autom na diaľnicu – potrebujete veľa paliva na zrýchlenie auta a získanie rýchlosti. A ak už na diaľnici ste, stačí už len mierne stláčanie plynového pedála, aby ste auto udržali na danej rýchlosti. Ale to stláčanie plynu a teda dodávanie energie autu, musí byť neustále. Inak sa auto postupne zastaví.

Presne tak je to aj s firmou. Majiteľ ju plný očakávania a nadšenia založí, firma začne produkovať a dodávať zákazníkom tovar alebo službu. A s postupujúcim nárastom objednávok klientov majiteľ stále viac rieši operatívne úlohy a nemá čas firmu zveľaďovať. Prestane ju budovať. Prestane dávať energiu do strategických úloh, lebo nemá dosť kapacity riešiť niečo iné ako operatívu a požiadavky klientov.

Ak chcete, aby čokoľvek dobre fungovalo, musíte si spraviť strategický plán, čo a ako chcete vybudovať, musíte to zorganizovať, aby bolo jasné, kto má čo a dokedy spraviť, musíte kontrolovať dodržiavanie týchto zásad a v neposlednom rade musíte byť lídrom, ktorý dodržiava svoje slovo a robí to, čo káže.

Naozaj, plán je veľmi dôležitý. Je to vaša mapa, ktorá vám ukáže, ktorou cestou sa dostanete do vášho cieľa. Definuje jednotlivé miesta, ktorými musíte na tejto ceste prejsť – míľniky. Definuje etapy a úlohy, s ktorými sa na ceste k cieľu budete musieť popasovať. Dobrý plán vám pomôže nestratiť z dohľadu váš cieľ, ktorý ste si zadefinovali na začiatku, keď sa vás budú okolnosti snažiť nasmerovať inam. Plán viete samozrejme kedykoľvek zmeniť tak, aby ste v prípade zmeny podmienok trhu vedeli nájsť novú cestu k vášmu cieľu.

Ak máme spracovaný plán, musíme celý projekt/firmu zorganizovať. Musíme presne definovať, koho potrebujeme v tíme a čo bude mať na starosti. V tejto fáze sa najčastejšie zabúda na presné definovanie výsledku práce jednotlivých členov tímu, jeho meranie – štatistiky a odmeňovanie za dosiahnutie tohto cieľa.

A preto, že ľudia robia to, za čo sú platení spôsobí, že zamestnanci chodia do práce pracovať a nie produkovať. Pracujú často naozaj tvrdo, ale výsledok nebýva vždy podľa očakávania, lebo nik nemeria, koľko toho v práci vyprodukujú. Možno namietate, že nie všetko sa dá merať. Môžem vás uistiť, že aj asistentka riaditeľa môže mať nastavené odmeňovanie tak, aby pomohla svojou prácou k celkovému úspechu šéfa a tímu.

Keď ste si definovali plán, jeho cieľ, míľniky a jednotlivé kroky, rozdelili úlohy medzi členov tímu a definovali ich produkty, za ktoré ich budete platiť je potrebné veľmi dôsledne kontrolovať, ako členovia tímu prispievajú a či všetko ide tak ako sme si naplánovali. Či sa blížite k cieľu, plníte jednotlivé míľniky, ľudia produkujú to, za čo ich chcete platiť. Práve na kontrole, resp. nekontrole padá množstvo firiem a projektov. Majiteľ nastaví systém a spolieha sa, že každý vie, čo má robiť a robí to.

Zo začiatku to naozaj môže fungovať. Ale akonáhle zamestnanci zistia, že ich štatistiky nie sú kontrolované, resp. nie sú podľa nich platení, začínajú sa podvedome venovať menej únavným úlohám alebo úlohám, ktoré ich veľmi tlačia – operatíve. Preto je naozaj nesmierne dôležité, aby každý vo firme mal pohyblivú zložku mzdy, ktorá bude závislá od plnenia jeho štatistík. U klientov dokonca nastavujeme odmeňovanie zamestnancov aj s ohľadom na plnenie celkových výsledkov firmy, nielen ich štatistík. Lebo nič nestmelí kolektív tak ako spoločný cieľ.

Líderstvo je ďalšia boľavá časť manažovania firiem. Majiteľ/riaditeľ musí byť vzorom pre svoj tím. Musí dodržiavať pravidlá a upozorňovať na ich nedodržiavanie. Ak si domov majiteľ berie kávu z kuchynky, je šanca, že niekto si nabudúce domov vezme čistiaci prostriedok na riad, neskôr náradie z dielne. Ak majiteľ robí zároveň aj obchodníka a všetci obchodníci vo firme musia spracovávať zápisy zo stretnutí, musí to robiť aj majiteľ. Proste musí vodu piť, ak ju káže. Ak členovia tímu cítia, že ich šéf je súčasťou ich tímu, ktorý drží svoje slovo, rastie morálka a etika celej firmy. Rozdiel medzi bossom a lídrom je veľký. Boss povie „Choďte a spravte to“, na rozdiel od lídra. Líder povie „Ideme do toho!!!“

Samozrejme najdôležitejšou úlohou šéfa je venovať sa podstatným a strategickým úlohám, ktoré zaistia, že firma bude prosperovať. Čiže bude plánovať rozvoj firmy do budúcna, stanovovať mantinely a pravidlá, bude sa starať o svojich výkonných zamestnancov, dodávať svojim klientom to, čo potrebujú, vyhľadávať nových klientov a trhy, kde sa môže rozširovať a hlavne kontrolovať, či to, na čom sa pracuje je to, čo firmu približuje cieľu. Prajem vám, aby sa vám darilo, našli si čas na podstatné veci vo svojej práci a stali ste sa vzorom a lídrom, ktorého chcú všetci nasledovať.