Objednajte si úvodnú bezplatnú konzultáciu úplne zadarmo
Affida - spoľahlivý partner v oblasti podnikania

Ako byť úspešným?

Mnoho ľudí sa pýta ako zabezpečiť to, aby sa plnili plány, ktoré stanovia sebe, ale aj svojim podriadeným. Čo je teda to, čo zabezpečí, že sa plány a ciele dodržia?

Mnoho ľudí sa pýta ako zabezpečiť to, aby sa plnili plány, ktoré stanovia sebe, ale aj svojim podriadeným. Teraz je začiatok roka a mnoho ľudí si dáva predsavzatia, čo a ako chcú zmeniť vo svojej práci, resp. svojom živote, čo nové chcú dosiahnuť. 

Čo je teda to, čo zabezpečí, že sa plány a ciele dodržia? Asi sa zhodneme, že spoliehať sa na šťastie a podobné, ťažko ovplyvniteľné, sily je dosť naivné.

I. Základom je pripraviť si plán:

   1. Vieme kam sa chceme dostať, čo chceme dosiahnuť, čiže si definujeme cieľ.

   2. Je výborné si definovať ideálnu scénu, ako má cieľ vyzerať a podeliť sa s tým s kolegami, s ktorými na danom cieli spolupracujeme. Možno budete prekvapení, že vaše predstavy o tom, čo je ideálny cieľ, sa môžu líšiť. Preto je potrebné, aby sa tím na tom, ako má cieľ vyzerať zhodol, lebo len vtedy ho môžete dosiahnuť. Ak si podriadený nevie cieľ predstaviť, napríklad výšku predaja za daný rok, nikdy ho nedosiahne. Preto je potrebné spraviť váš cieľ reálnym aj pre ostatných členov skupiny.

   3. Pri plnení cieľov prichádzajú bariéry, ktoré nám bránia v dosiahnutí cieľa. Na ich prekonanie nám slúži sila našej motivácie, ktorá je úmerná veľkosti účelu, prečo chceme cieľ dosiahnuť. Na účely sa častokrát zabúda, mnohí nevidia rozdiel medzi cieľmi a účelmi. Účel je hybná sila úspechu, doslova a do písmena. Niektorí účel prirovnávajú k miere nevyhnutnosti. Ak má človek veľký účel, prečo chce niečo dosiahnuť, nič ho nezastaví. Ak ale človek účel nemá, jeho motivácia sa rovná viac menej nule a je skôr na náhode, či daný cieľ dosiahne.

   4. Ak máme stanovený cieľ, máme aspoň hrubú predstavu ako sa k nemu chceme dostať, preto je potrebné si stanoviť míľniky, ktoré nám pomôžu udržať cieľ v zornom poli a príliš sa od neho neodkloniť.

II. Po príprave plánu je potrebné všetko zorganizovať:

   1. Musíme si stanoviť jednotlivé úlohy, ktoré tvoria spoločne všetky míľniky.

   2. Tieto úlohy musia mať zodpovednú osobu, ktorá zaistí ich splnenie.

   3. Úloha bez stanovenia termínu splnenia nie je úlohou.

   4. Odporúčame vždy stanoviť, ako má výsledok úlohy vyzerať, lebo každý môže mať inú predstavu.

   5. Potrebujeme si stanoviť aj systém kontroly splnenia výsledku, čiže ako budeme vedieť, že bol cieľ naplnený.

III. Ďalším jednoduchým krokom je robiť to, čo sme povedali, že budeme robiť. Byť lídrom znamená byť vzorom pre ostatných, robiť to, čo sme povedali, dodržiavať slovo, pravidlá a prvý ísť do „útoku“. Líder, ak vodu káže, tak vodu aj pije- so svojimi kolegami a podriadenými.

IV. A nakoniec už ostáva „len“ kontrola plnenia plánu a úloh. Na tomto bode stroskotal nejeden projekt. Jeden múdry človek raz povedal, že „ Neexistuje zlá kontrola. Kontrola buď je alebo nie je“. Ak nebudete pravidelne kontrolovať plnenie stanoveného plánu je viac ako pravdepodobné, že sa jeho plnenie bude oneskorovať až natoľko, že sa postup zastaví úplne a úlohy sa úplne prestanú plniť.

Úspešnosť odovzdávania úloh v skupine, kde sa nesleduje ich plnenie býva cca o 30% nižšia ako v skupine, kde sa úlohy evidujú v písomnej forme a sú pravidelne vyžadované. Čiže, ak chcete byť úspešní pri zmenách a nových projektoch, stačí len:

I. Plánovať

II. Organizovať

III. Byť lídrom a vzorom pre ostatných 

IV. Kontrolovať plnenie zadaného

Ak tieto kroky budete robiť pravidelne, budete úspešnejší ako 80% ľudí okolo vás.